Garanti ved køb af brugt Motorcykel i Bike-Shoppen

Bike-Shoppen ApS Brugt-Garanti


Garantiregler vedrørende køb af brugt motorcykel, scooter eller andet køretøj hos Bike-Shoppen ApS.

 

Tillykke med dit nyindkøbte køretøj. Bike-Shoppen ApS håber du vil få stor glæde af dit køretøj i mange år. For at sikre længere levetid og de bedst mulige forhold er det vigtigt, at nedenstående regler og anvisninger bliver overholdt.

Hensigten er med dette dokumenter derfor, at redegøre for vores garantibetingelser ved køb af brugt køretøj hos Bike-Shoppen ApS. (Dette dokument forringer ikke dine rettigheder ift. Købeloven).


Bike-Shoppen ApS tilbyder:

12 Mdr. garanti på brugte motorcykler.

3 Mdr. garanti på brugte scootere og Ape 50 (Også trehjulet scootere og El drevne køretøjer).

6 Mdr. garanti på brugte arbejds ATV’er

0 Mdr. garanti på brugte sports-køretøjer som f.eks. baneracere, motocross-cykler og lign.

Garantien bliver ikke påvirket af antal kørte Km.

 

For at opretholde din garanti er det derfor vigtigt, at du har modtaget grundig instruktion fra Bike-Shoppen ApS personale, ved en gennemgang af køretøjet inden udlevering.

 

Er der noget du er i tvivl om,  så spørg og vi hjælper hinanden med at blive klogere. Brug den nødvendige tid til at læse dette dokument og forstå betingelserne for garanti. 

 

Det sikrer dig fuld brug af de fordele, du har ved Bike-Shoppen ApS Brugt-Garanti.

Undladelse af forskrevne regler kan medføre, at garantien bortfalder.


Skulle der mod forventning opstå en nødvendighed for at indgive en klage over køretøjet/købet, er det vigtig du hurtigst muligt henvender dig hos os. Medbring din slutseddel/faktura.

Når den er modtaget påbegynder vi en udredelse af det fremlagte problem.

 

Det er købers ansvar at sørge for:

1.       Korrekt behandling af køretøj. 

2.       At kontrollerer køretøjet inden ibrugtagningen, herunder motoroliestand, kølervæske, lygter, dæk, dæktryk, korrekt kædejustering etc.

3.       Korrekt brug af køretøj. .eks. ikke at bruge en alm. gademotorcykel til offroad-kørsel som kan medføre fejl og ødelæggelser på køretøjet.

4.       I tilfælde af formodet fejl, påhviler det køberen at kontakte Bike-Shoppen ApS hurtigst mulig, og uden yderligere ophold, så der kan tages stilling til problemet.

5.       Omkostninger der kan opstå i forbindelse med adskillelse og/eller inspektion af et formodet garantiproblem, som efterfølgende viser sig at være ubegrundet, faktureres køber som normalt værkstedsarbejde.

6.       Hvis køretøjet har kørt så mange Km(siden klargøringsservice på vort værksted) at det rammer det næste serviceinterval, har køber ansvaret for få udført det korrekte serviceeftersyn/påkrævet arbejde hos Bike-Shoppen ApS, så længe garantiperioden løber.

7.      At køber er indforstået med reglerne om Bike-Shoppen ApS Brugt-Garanti.

 

 

Bike-Shoppen ApS garanti betingelser:

1.       Det er en udtrykkelig betingelse for garantien, at ALT arbejde/service/adskillelse og reparation på køretøjet udføres af Bike-Shoppen ApS.

2.       Ønskes der eftermonteret udstyr inden for garantiens løbetid, der griber ind i den eksisterende konstruktion, skal dette også udføres af Bike-Shoppen ApS F.eks. spotlygter, etc.

3.       At der skelnes imellem almindeligt slid og defekter i forhold til en mangler som er garanti berettiget.  

4.       Køretøjet plejes med omhu og holdes rent, med mest mulig fokus på ikke at anvende kemi produkter for at undgå skade på dele eller lak.

5.       At køretøjet ikke bliver misbrugt eller anvendt forkert, til andet end det det er fremstillet til.Garantien dækker ikke:

1.       Påførte skader, der påviseligt skyldes uhensigtsmæssig brug.

2.       Skader der skyldes uheld, sammenstød, brand eller nedfald.

3.       Sliddele. F.eks. Kobling, dæk, batteri, bremsedele, tændrør, luftfilter, kæde og tandhjul samt visse tætninger og pakninger.

4.       Generelt alm slid og forringelse af køretøjet, forårsaget af brug af køretøjet eller ved længere tids stilstand.

5.       Tabt arbejdsfortjeneste, ulejlighed eller deraf følgende konsekvenser, såvel som af personlige ejendele.Garantien bortfalder straks:

1.       Når de overstående/beskrevne regler ikke overholdes.

2.       Når køber benytter sig af andre værksteder eller mekanikere end Bike-Shoppen ApS.

3.       Når køber vælger selv at udføre værkstedsarbejde/service på køretøj.

4.       Hvis køretøj ikke bliver passet hensigtsmæssig, og brugt til andet formål end det dertil beregnet.

5.       Når garantiperioden løbetid udløber normalt.  


- Team Bike-Shoppen 

 

 

Kontakt

Kontakt:
TLF: 86628355

Køb & Salg:

Lars@bike-shoppen.dk

Butik:
Info@Bike-Shoppen.dk

Værksted:
Service@Bike-Shoppen.dk

Webshop:
Webshop@Bike-Shoppen.dk

Bike-Shoppen ApS, Tlf 86 62 83 55, Gl Skivevej 78, 8800 Viborg